Contrastive Curriculum Learning for Sequential User Behavior Modeling via Data Augmentation

Published in CIKM 2021 Applied Track, 2021

Shuqing Bian, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Jing Cai, Yancheng He, Cunxiang Yin, Ji-Rong Wen

Download paper here