Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network

Published in CIKM 2020, 2020

Shuqing Bian, Xu Chen, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Yupeng Hou, Yang Song, Tao Zhang, Ji-Rong Wen

Download paper here